Att ha ett kreditkort är praktiskt eftersom man via kreditkortet har tillgång till en kredit som redan är beviljad. Man behöver alltså inte ansöka om ett lån när ett behov uppstår och vänta på att få sin ansökan godkänd eller nekad. Med ett kreditkort är det också enkelt att utnyttja precis så lite eller mycket av kreditutrymmet som man behöver.

Hur fungerar ett kreditkort?

kreditkortInnan man börjar använda ett kreditkort är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för just det kreditkortet. Man kan inte ta för givet att det nya kreditkortet ska följa samma regler som man är van vid från tidigare kreditkort. Att inte vara insatt i reglerna kan bli dyrt.

Så här fungerar många men inte alla kreditkort:

  1. Du använder kreditkortet för att betala för ett eller flera köp.
  2. När perioden är över skickas en kreditkortsräkningen ut till dig.
  • Med många kreditkort slipper du betala ränta om du betalar hela denna räkning innan sista betalningsdatumet.
  • Du måste inte betala hela skulden; du kan välja att bara betala en del av skulden och låta resten rulla vidare till nästa månad. Ränta kommer att börja ticka för den del av skulden som inte återbetalas.
  • Det finns ett minibelopp som du måste betala. Om du inte betalar detta belopp kommer du att få en betalningspåminnelse, och du kan också råka ut för förseningsavgift, dröjsmålsränta och liknande.

Du kan läsa mer om hur kreditkort normalt fungerar här.

Specialregler

Det kan finnas olika specialregler som är viktiga att känna till innan man börjar använda sitt kreditkort. Här är några exempel på frågor man bör se till att få svar på:

Om jag använder mitt kreditkort för att ta ut kontanter, tillkommer det någon avgift? Börjar jag omedelbart betala ränta på beloppet? Finns det några gränser för hur mycket kontanter jag kan ta ut per gång / per dygn / per period?

Finns det någon ”grace period” jag kan utnyttja? (Med vissa kreditkortsavtal kan man få en eller två månader per år då det är tillåtet att avstå från att betala in minibeloppet.)

Försäkringsskydd

Reseförsäkring

kreditkort-rememberDet är vanligt att kreditkort ger dig ett reseförsäkringsskydd om du använder kreditkortet för att betala resan. Kontrollera alltid exakt vilka regler som gäller för just ditt villkor, så att du inte tror att du är skyddad av en reseförsäkring utan att vara det.

Det flesta svenska hemförsäkringar innehåller en reseförsäkring, men den reseförsäkring man får via sitt kreditkort kan innebära ett utökat skydd. Det är till exempel vanligt att kreditkortens reseförsäkringar ger ett utökat skydd när man hyr bil utomlands, så att man inte behöver teckna biluthyrarens egna (och ofta dyra) specialförsäkringar.

Konsumentskydd vid köp

Vissa kreditkort ger ett visst skydd mot bedrägerier och liknande när man köper varor och tjänster online och betalar med kreditkortet. Det finns till och med kreditkort som ger dig pengarna tillbaka om beställda varor försvinner i posten och om varor är trasiga när de anländer.

Ränta på ränta

Att använda sig av kreditkort kan snabbt bli dyrt om man inte betalar hela sin kreditkortsräkning till fullo varje månad. Upplupen ränta som inte betalas läggs till skulden, som därmed växer för varje månad även om man har slutat använda kreditkortet för betalningar. Ränta på ränta effekten kan skapa en malström där man sugs djupare och djupare ned i skuld. Detta är viktigt att vara medveten om när man använder sitt kreditkort.