Företagslån från Almi

foretagslanAlmi Företagspartner följer inte samma mall som banker och andra traditionella långivare när de granskar sina lånansökningar, eftersom Almi är ett statligt bolag som ska stödja små och medelstora företag i Sverige. Det kan alltså hända att ditt företag får sin låneansökan beviljad av Almi trots att en vanlig bank skulle ha sagt nej, om Almi bedömer att din affärsplan har tillräckligt bra förutsättningar att lyckas.

Almi Företagspartner har flera olika företagslån att erbjuda, med olika inriktningar. Vilket lån som passar bäst att ansöka om beror på den individuella företagssituationen. Här nedanför hittar du information om Almis allmänna företagslån, Almis mikrolån (max 200 000 kronor), Almis exportlån, Almis innovationslån och Almis tillväxtlån.

Samtliga aktier i Almi Företagspartner AB ägs av svenska staten. Almi Företagspartner AB fungerar som moderbolag för ungefär femtio olika regionala dotterbolag. Dessa regionala dotterbolag ägs delvis av moderbolaget, delvis av regionala sammarbetspartners, vilket vanligen innebär ett landsting eller ett regionförbund.

Nedanstående information är korrekt i skrivande stund, men förändringar kan ske snabbt så vi uppmanar dig att dubbelkolla med Almi Företagspartner AB innan du fattar något beslut.

Almis allmänna företagslån

Det här lånet är stommen i Almis utlåningsverksamhet och har inte någon särskild inriktning. Det kan sökas av både små och medelstora företag, oavsett om företaget befinner sig i uppstartsfasen eller redan är etablerat. Det är inte heller nischat mot någon viss bransch eller verksamhetstyp.

Maxbelopp Avgörs individuellt
Löptid för lånet Vanligen tre till fem år
Säkerhet för lånet Företagsinteckning eller Företagsinteckning + Borgen

Räntan sätts i enlighet med Almis riskbedömning av lånet. Räntan är vanligen något högre än branschstandarden, eftersom Almi inte är tänkt att konkurrera med det privata näringslivet på lånemarknaden utan fungera som ett alternativ.

Almis mikrolån

Maxbelopp 200 000 kronor
Löptid för lånet Max 72 månader (6 år)
Säkerhet för lånet Begränsade personlig borgen för 10% av lånebeloppet
Uppläggningsavgift 500 kronor

Det här är ett lån utformat för företag som behöver låna maximalt 200 000 kronor. De inriktar sig på mikroföretag och på unga företag i uppstartsskede som behöver finansiering för att etableras och växa till sig. De pengar företaget lånar får användas till både investeringar och rörelsekapital.

Till skillnad från många andra företagslån från Almi är det tillåtet att låna upp till 100% av företagets kapitalbehov.

Almi erbjuder mikrolånet i samarbete med den Europeiska Investeringsfonden inom EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). Detta innebär att särskilt fördelaktiga villkor kan beviljas för det här lånet, såsom:

  • Förmånlig ränta
  • Man kan slippa göra amorteringar under de första 12 månaderna av lånetiden
  • Upp till 6 års löptid för lånet trots att det rör sig om ett så pass litet lånebelopp

Almis exportlån

Detta är ett nischat företagslån där pengarna måste användas för att göra en exportsatsning. Exportlånet riktar sig till små och medelstora svenska företag inom alla branscher. Almi exportlån skapades som ett samarbete mellan Almi, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Swedfund och Business Sweden.

För att minska företagets valutariskexponering måste inte exportlånet tas i svenska kronor utan kan tas i utländsk valuta om företaget så föredrar. Har man till exempel intäkter i USD från sin exportverksamhet kan det vara fördelaktigt att även ha lånet i USD så att en stärkning av den svenska kronan i förhållande till den amerikanska dollarn inte påverkar återbetalningsförmågan.

Löptid för lånet Vanligen tre till fem år
Säkerhet för lånet Företagsinteckning eller Företagsinteckning + Borgen

Almi tillväxtlån

Almi tillväxtlån är avsett för företag som behöver låna för att kunna växa till sig genom att utveckla innovationer och affärsidéer.

Minsta tillåtna lånebelopp 250 000 kronor
Maximal återbetalningstid 10 år
Amorteringsfri startperiod? Ja, upp till 36 månaders amorteringsfri startperiod kan beviljas
Säkerhet för lånet Företagsinteckning eller företagsinteckning + borgen

Viktiga punkter:

  • Ges till små och medelstora svenska företag.
  • Lånet får inte täcka hela finansieringsbehovet.
  • De lånade pengarna får användas för både investeringar och som rörelsekapital i företaget.
  • Förmånlig ränta tack vare garanti från Europeiska Investeringsfonden.

Lånet ges i samarbete med Europeiska Investeringsfonden inom ramen för InnovFin, ett program som är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa.

Almi innovationslån

Almi innovationslån är avsett för företag som behöver låna för att kunna finnansiera ett innovationsprojekt som befinner sig i ett tidigt skede. Pengarna kan till exempel användas för att bekosta marknadsundersökningar, produktutveckling eller patentansökan.

Minsta tillåtna lånebelopp är 50 000 kronor.

Utbetalning av lånet sker etappvis, i enlighet med projektplanen.

Ett Almi innovationslån får inte täcka hela det totala finansieringsbehovet för innovationsprojektet, utan minst 50% av finansieringen måste komma från annat håll, till exempel företagets egna kapital eller lån från en annan långivare. Inom vissa gränser och i enlighet med vissa regler får företaget räkna budgeterad nedlagd tid i projektet som egen insats (250 kronor per timme). Dessa regler varierar beroende på om lånet uppgår till mer än 300 000 kronor eller ej.