En ekonomisk buffert är något du alltid bör eftersträva att ha. Du vet aldrig när du kan behöva en större summa pengar med kort varsel. Att då söka