Betalningsfri månad – en säkerhetsventil för privatlån

betalningsfri-manad

Det är cirka hälften av långivarna som erbjuder sina låntagare att utnyttja en eller flera betalningsfria månader per år. En betalningsfri månad är en då du inte betalar räntor och amorteringar på lånet. Lite förenklat man man säga att du ”hoppar över” en månad av löptiden, en månad som du får ta igen på ett eller annat sätt senare.

Högre amortering eller extra månad

Det finns i huvudsak två modeller för hur du ska ”ta igen” din betalningsfria månad för exempelvis ett privatlån. Den ena innebär att den amortering du skulle ha betalat fördelas över de månader som återstår av löptiden. Den andra innebär att långivaren adderar en månad till löptiden och att månadskostnaden då blir densamma. Det finns några ytterligare varianter, men ovan två är de som används av den absoluta majoriteten av långivarna.

Att utnyttja den betalningsfria månaden är dock inte gratis. Under den månad då du inte behöver betala räntor och amorteringar finns ju fortfarande en skuld, och på den beräknas ränta. Din kostnad för att utnyttja en betalningsfri månad blir alltså räntan för månaden. Du betalar den antingen i efterskott nästföljande månad eller fördelad på återstående månader på löptiden.

Villkor för betalningsfri månad

Du har ingen möjlighet att inleda din återbetalningstid för ett lån med att ansöka om en betalningsfri månad. Faktum är att det krävs att du betalar enligt avbetalningsplan minst 4-9 månader (olika regler hos olika långivare) innan du kan utnyttja möjligheten för första gången. Att du ska betala enligt plan innebär exempelvis att du inte får vara sen med en återbetalning och att du betalar det fulla beloppet för amortering och ränta vid varje betalningstillfälle.

Du måste ansöka om att få hoppa över en månad, och det ska du göra en viss tid innan förfallodagen för den aktuella månaden. Det kan till exempel handla om tio dagar eller två veckor. Om din långivare har en internetbank eller liknande kan du vanligtvis skicka in ansökan digitalt via ett enkelt formulär eller genom att klicka i en kryssknapp. I andra fall får du vända dig till kundtjänst.

Bättre än att bli sen med en betalning

Den grundläggande idén med ett erbjudande om betalningsfri månad är att ge låntagarna möjlighet till respit med betalning under månader då pengarna kan behövas någon annanstans. Många utnyttjar till exempel erbjudandet under semestermånaderna juli och/eller december. Det går också att använda möjligheten för att bättre klara av en månad som är ekonomiskt tuff på andra sätt. Att ta en betalningsfri månad är ett utmärkt alternativ till att bli sen med en betalning och därigenom riskera att drabbas av mer eller mindre allvarliga ekonomiska problem i framtiden. På så sätt fungerar erbjudandet som en säkerhetsventil.